Quy định và hình thức thanh toán

Hiện tại, AZSGROUP sử dụng 2 hình thức thanh toán dưới đây:

Hình thức 1: Thanh toán bằng tiền mặt.

Hình thức 2: Thanh toán qua chuyển khoản Ngân hàng hoặc Internet Banking

Khách chuyển tiền vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AZGROUP

Số tài khoản: 10200014801080

Ngân hàng Seabank chi nhánh Sài Gòn